“Postavljamo zgodbo Superbrands Slovenija
na pozicijo, ki si jo tako uspešen mednarodni
projekt zasluži.”

BOŠKO PRAŠTALO, Superbrands Slovenija, Founder and CEO Sellution.

“Postavljamo zgodbo Superbrands Slovenija
na pozicijo, ki si jo tako uspešen mednarodni
projekt zasluži.”

BOŠKO PRAŠTALO, Superbrands Slovenija, Founder and CEO Sellution.

O NAS

V 26 LETIH DELOVANJA JE SUPERBRANDS IZDAL 436 KNJIG, VEČ KOT 23,331 BLAGOVNIH ZNAMK JE NA POSEBNO POVABILO PRISTOPILO K SUPERBRANDS DRUŽINI. V TEM TRENUTKU PROJEKT DELUJE V 89 DRŽAVAH IN LAHKO REČEM, DA JE PROJEKT SUPERBRANDS SLOVENIJA V ZADNJIH LETIH NAREDIL VELIK KORAK K CILJU, DA POSTAVI ZGODBO SUPERBRANDS SLOVENIJA NA POZICIJO, KI SI JO TAKO USPEŠEN MEDNARODNI PROJEKT ZASLUŽI.

S prevzemom licence in vračilom zgodbe Superbrands v slovenske roke smo si zastavili visoke cilje. Stremeli bomo predvsem k transparentnosti z jasno in vnaprej znano metodologijo izbora Superbrands Slovenije. Prvi korak k transparentnosti je bil sklenitev dolgoročnega partnerskega sodelovanje z IPSOS-om. Za nas je ključno, da trg oziroma potrošniki na osnovi spontanega priklica izpostavijo blagovne znamke in tako ustvarijo bazo blagovnih znamk, ki se jim na podlagi določenih kriterijev zdijo primerne za oznako Superbrands. Tako blagovnih znamk nihče ne more dodajati na seznam razen potrošnikov. V Superbrands Slovenija se zavedamo, da brez podpore in motivacije podjetij in brez članov strokovnega sveta, ki so se in se še bodo pridružili družini Superbrands Slovenija, ne moremo uresničevati zastavljenih ciljev.

Potrebno je še izpostaviti, da v sklopu projekta Superbrands blagovne znamke ne gledamo z vidika tržnega deleža, prodajnih številk ali pa katerihkoli drugih statističnih podatkov; za nas sta pomembni zgolj percepcija oziroma prva misel, ki ju imamo, ko smo v stiku z izbrano blagovno znamko. Omenjena percepcija sloni na štirih kategorijah, in sicer:

RAZLIKOVANJE

je v svoji kategoriji prepoznavna blagovna znamka, ki se bistveno razlikuje od drugih po svoji edinstvenosti in dodani vrednosti.

KAKOVOST

je temeljna vrednota, ki predstavlja kakovostni izdelek ali storitev.

ZAUPANJE

znamke, ki izpolnjuje obljube potrošnikom in ohranja sporočene standarde izdelkov ter storitev.

ČUSTVENI NABOJ

ki dodaja vrednost in zvestobo blagovni znamki. S svojo zgodbo predstavlja način življenja, čustva in ustvarja čustveno povezavo.

Na osnovi teh kategorij se veliko potrošnikov odloča, komu zaupati in komu dati svoj denar. Ker je prodaja izredno pomemben faktor v vsakem podjetju, je treba izpostaviti, da je bilo na podlagi raziskav Nielsen, Synovate, BDRC, TNS in drugih raziskovalnih podjetij ugotovljeno, da potrošniki v več kot 70 % raje posegajo po izdelkih ali storitvah z oznako „Superbrands«. Omenjeni podatek je pomemben z vidika domačega kupca in z vidika turistov, ki jih je v Sloveniji vsako leto več. Domači kupec v tem primeru dobi dodatno potrditev, da je blagovna znamka dejansko nekaj posebnega; turistom poleg tega sporoča, da omenjeni blagovni znamki lahko zaupajo, ker ji zaupajo domači potrošniki in ker že poznajo oznako Superbrands. Blagovna znamka, ki nosi Superbrands, ima v primerjavi s konkurenco pomembno prednost pri potrošniku na čustveni bazi in na vizualnem nivoju. Čustveno, ker sporoča, da blagovna znamka spada v razred izbranih blagovnih znamk, vizualno pa zaradi izrazitega zlato obarvanega logotipa Superbrands. Ponosen sem, da je Superbrands Slovenija na odlični poti, da izbranim blagovnim znamkam omogoča boljši in kvalitetnejši nastop na trgu.

Boško Praštalo

O NAS

V 26 LETIH DELOVANJA JE SUPERBRANDS IZDAL 436 KNJIG, VEČ KOT 23,331 BLAGOVNIH ZNAMK JE NA POSEBNO POVABILO PRISTOPILO K SUPERBRANDS DRUŽINI. V TEM TRENUTKU PROJEKT DELUJE V 89 DRŽAVAH IN LAHKO REČEM, DA JE PROJEKT SUPERBRANDS SLOVENIJA V ZADNJIH LETIH NAREDIL VELIK KORAK K CILJU, DA POSTAVI ZGODBO SUPERBRANDS SLOVENIJA NA POZICIJO, KI SI JO TAKO USPEŠEN MEDNARODNI PROJEKT ZASLUŽI.

S prevzemom licence in vračilom zgodbe Superbrands v slovenske roke smo si zastavili visoke cilje. Stremeli bomo predvsem k transparentnosti z jasno in vnaprej znano metodologijo izbora Superbrands Slovenije. Prvi korak k transparentnosti je bil sklenitev dolgoročnega partnerskega sodelovanje z IPSOS-om. Za nas je ključno, da trg oziroma potrošniki na osnovi spontanega priklica izpostavijo blagovne znamke in tako ustvarijo bazo blagovnih znamk, ki se jim na podlagi določenih kriterijev zdijo primerne za oznako Superbrands. Tako blagovnih znamk nihče ne more dodajati na seznam razen potrošnikov. V Superbrands Slovenija se zavedamo, da brez podpore in motivacije podjetij in brez članov strokovnega sveta, ki so se in se še bodo pridružili družini Superbrands Slovenija, ne moremo uresničevati zastavljenih ciljev.

Potrebno je še izpostaviti, da v sklopu projekta Superbrands blagovne znamke ne gledamo z vidika tržnega deleža, prodajnih številk ali pa katerihkoli drugih statističnih podatkov; za nas sta pomembni zgolj percepcija oziroma prva misel, ki ju imamo, ko smo v stiku z izbrano blagovno znamko. Omenjena percepcija sloni na štirih kategorijah, in sicer:

Na osnovi teh kategorij se veliko potrošnikov odloča, komu zaupati in komu dati svoj denar. Ker je prodaja izredno pomemben faktor v vsakem podjetju, je treba izpostaviti, da je bilo na podlagi raziskav Nielsen, Synovate, BDRC, TNS in drugih raziskovalnih podjetij ugotovljeno, da potrošniki v več kot 70 % raje posegajo po izdelkih ali storitvah z oznako „Superbrands«. Omenjeni podatek je pomemben z vidika domačega kupca in z vidika turistov, ki jih je v Sloveniji vsako leto več. Domači kupec v tem primeru dobi dodatno potrditev, da je blagovna znamka dejansko nekaj posebnega; turistom poleg tega sporoča, da omenjeni blagovni znamki lahko zaupajo, ker ji zaupajo domači potrošniki in ker že poznajo oznako Superbrands. Blagovna znamka, ki nosi Superbrands, ima v primerjavi s konkurenco pomembno prednost pri potrošniku na čustveni bazi in na vizualnem nivoju. Čustveno, ker sporoča, da blagovna znamka spada v razred izbranih blagovnih znamk, vizualno pa zaradi izrazitega zlato obarvanega logotipa Superbrands. Ponosen sem, da je Superbrands Slovenija na odlični poti, da izbranim blagovnim znamkam omogoča boljši in kvalitetnejši nastop na trgu.

Boško Praštalo

PREDNOSTI SUPERBRANDS

1

Ozaveščenost pri dobaviteljih in kupcih o blagovni znamki z oznako Superbrands pred ostalimi blagovnimi znamkami.

2

Ugled in podoba znamke z oznako Superbrands prepriča obstoječe kupce, da kupujejo pravo blagovno znamko in motivira potencialne kupce, da jo preizkusijo.

3

Ugled in podoba blagovne znamke z oznako Superbrands je velik motivator za zaposlene, ki se radi povezujejo z uglednimi blagovnimi znamkami. To krepi visoko moralo in zvestobo zaposlenih.

4

Blagovna znamka z oznako Superbrands bo predstavljena tudi na spletni strani superbrands.com. Tako pozicionira blagovno znamko z oznako Superbrands na svetovnem trgu.

5

Podjetja z oznako Superbrands lahko uporabljajo znak »Superbrands« v vseh svojih marketinških kampanjah.

6

Na podlagi raziskav Nielsen, Synovate, BDRC, TNS in drugih raziskovalnih podjetij je bilo ugotovljeno, da potrošniki v več kot 70 % raje posegajo po izdelkih ali storitvah z oznako “Superbrands”.

PREDNOSTI SUPERBRANDS

RAZVOJ

Vse se je začelo leta 1994 z radijsko oddajo na radiu GLR (danes BBC Radio London), ki jo je vodil Marcel Knobil, ustanovitelj Superbrands. Oddaja je bila namenjena pogovorom o blagovnih znamkah iz vsakdanjega življenja potrošnikov. Na podlagi uspeha oddaje je bila leta 1995 ustanovljena organizacija Superbrands.

Danes organizacija deluje v 89 državah sveta in prepoznava najboljše blagovne znamke ter jim podeljuje status Superbrands. Superbrands deluje na področju Slovenije že od leta 2006. V svoji zgodovini je imel Superbrands v Sloveniji kar nekaj vzponov in padcev. Ponovno resno obujanje Superbrands Slovenije se prične leta 2015. Leta 2019 preide licenca Superbrands Slovenije ponovno v slovenske roke; od leta 2019 ima izključno licenco in predstavništvo za Superbrands Slovenija Boško Praštalo.

Izbirna merila so po državah enaka, cilj programa pa je prepoznati blagovne znamke, ki na lokalnem trgu izstopajo od konkurentov na svojem področju. Izbor za Superbrands poteka vsako leto, pri čemer blagovne znamke izbirajo potrošniki na osnovi spontanega priklica, v drugi fazi pa jih ocenjujejo skrbno izbrani člani strokovnega sveta. Naš cilj v vlogi neodvisne avtoritete za prepoznavanje blagovnih znamk je promovirati kulturo blagovnih znamk in nagrajevanja najboljših.

KNJIGA SUPERBRANDS

Knjiga deluje kot odlično darilo dobaviteljem, kupcem, vlagateljem in zaposlenim. Je odličen način za seznanjanje ljudi (notranjih in zunanjih) s pozicioniranjem vaše blagovne znamke in dosežkov.

Vse blagovne znamke, nagrajene v dveletnem postopku izbora Superbrands Slovenija, so predstavljene v knjigi Superbrands Slovenija – bibliji o znamčenju, ki jo najdete v podatkovni zbirki vseh knjig Superbrands pri organizaciji Superbrands.

KNJIGA SUPERBRANDS

Knjiga deluje kot odlično darilo dobaviteljem, kupcem, vlagateljem in zaposlenim. Je odličen način za seznanjanje ljudi (notranjih in zunanjih) s pozicioniranjem vaše blagovne znamke in dosežkov.

Vse blagovne znamke, nagrajene v dveletnem postopku izbora Superbrands Slovenija, so predstavljene v knjigi Superbrands Slovenija – bibliji o znamčenju, ki jo najdete v podatkovni zbirki vseh knjig Superbrands pri organizaciji Superbrands.