V Superbrands Slovenija smo, s pomočjo strokovnega sveta, končali drugo fazo izbora Superbrands Slovenija 2020. Skrbno izbran 25 članski strokovni svet, ki je sestavljen iz strokovnjakov sveta trženja, odnosov z javnostmi, poslovnega sveta ter medijev je v drugi fazi neodvisno ocenjevalo vsako od 594 blagovnih znamk, ki so bila vključena v drugo fazo Superbrands metodologije. V drugo fazo izbora Superbrands Slovenije nismo dali vseh 1.131 blagovnih znamk, ki so smo jih dobili iz naslova Ipsos raziskave ampak zgolj 594 največkrat izpostavljenih blagovnih znamk. Pomembno je omeniti, da so člani strokovnega sveta ocenjevali blagovne znamke glede na osebno percepcijo in so izhajali iz štirih kategoriji, ki so pomembne za organizacijo Superbrands:

• ZANESLJIVOST

• RAZLIKA

• KVALITETA

• ČUSTVENI UČINEK

Hvala članom strokovnega sveta za ves čas in vso energijo, ki so jo namenili Superbrands Slovenija!