V sklopu Superbrands metodologije je izredno pomembna raziskava trga. V Superbrands Slovenija smo se pri raziskavi trga strateško in dolgoročno povezali s svetovno ugledno raziskovalno agencijo IPSOS – z njihovo izpostavo v Sloveniji. IPSOS je, v začetku oktobra, na podlagi N=1.008 respondentov (reprezentativni vzorec po spolu, starosti in regiji) 18+ pri slovenskih potrošnikih zaključil z raziskavo, kjer so potrošniki na osnovi spontanega priklica navedli tri blagovne znamke, za vsako od naslednjih dimenzij:

 • edinstvene blagovne znamke,
 • blagovne znamke, ki jim najbolj zaupajo,
 • blagovne znamke, s katerimi se identificirajo,
 • blagovne znamke, ki ustrezajo njihovim potrebam in željam,
 • priljubljene blagovne znamke.

Agencija IPSOS je svojo nalogo opravila več kot odlično, v raziskavi je bilo namreč vključenih točno 1.008 respondentov, ki so dali 6.893 odgovorov ter izpostavili točno 1.131 različnih blagovnih znamk. 

V top 10 največkrat izpostavljenih blagovnih znamk lahko najdemo 3 slovenske blagovne znamke, v celotni raziskavi od 1.131 blagovnih znamk pa je 222 slovenskih blagovnih znamk.  

Še nekaj zanimivih demografskih podatkov:

 • glasovalo je 51,7 % moških in 48,3% žensk
 • pokrili smo vse regije, največ glasov smo dobili iz Osrednjeslovenske regije 25,8%, najmanj iz Gorenjske 9,9% glasov
 • 74,1 % vprašanih je zadovoljnih s svojimi prihodki, le 2,8% vprašanih je izpostavilo, da izredno težko shajajo s svojimi prihodki
 • 51,1% vprašanih živi v skupnem gospodinjstvu z otroki, 28,3 % vprašanih živi v gospodinjstvu s parterjem brez otok (lahko, da so brez otrok oziroma da so se otroci že odselili), 14% jih je izpostavilo, da živijo sami in 6,6% jih ni želelo odgovoriti na vprašanje, kdo živi v njihovem gospodinjstvu?
 • Starostna struktura sodelujočih:
  • 18 – 25 let – 11,8%
  • 26 – 35 let – 21,4%
  • 36 – 45 let – 21,3%
  • 46 – 55 let – 21,%
  • 56 – 64 let – 15,1%
  • 65+ let – 8,7%

Projekt izbora Superbrands Slovenija 2020 je prešel v drugo fazo, kjer 25 članov strokovnega sveta ocenjuje 598 največkrat izpostavljenih blagovnih znamk.