Triglav

Skladnost naše pojavnosti zagotavljamo z učinkovitim komuniciranjem na vseh trgih Skupine Triglav in z globalnim vlaganjem v blagovno znamko. Donosnost poslovanja, učinkovito upravljanje premoženja, celoviti odnosi s strankami, transformacija poslovanja, razvoj sodobne kulture in zavzeti kadri pa so usmeritve Skupine Triglav, ki jim bomo sledili v strateškem obdobju do leta 2020 in nam bodo pripomogli k utrjevanju blagovne znamke in tržnega položaja na slovenskem trgu in drugih trgih Skupine Triglav.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *