Skupina Slovenske železnice je koncern devetih slovenskih železniških družb.

V mednarodnem in notranjem prometu skrbi za zanesljive prevoze tovora, potnikov ter celotno logistiko na enem mestu, kot tudi za vzdrževanje vozil in vodenje prometa po železniški infrastrukturi. Zadnja leta se skupina ponaša z izjemnimi poslovnimi rezultati. Leto 2017 so zaključili s čistim poslovnim izidom v višini 30,6 milijonov evrov. Z optimizacijami poslovanja, investicijami, posodabljanjem fizične in digitalne infrastrukture uresničujejo jasno zastavljeno strategijo razvoja, modernizacije. Pri vsem tem sledijo najvišjim standardom na področju varstva okolja in družbeni odgovornosti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *