Mladina

Revija izhaja že od leta 1943. Pred tridesetimi leti je revija Mladina bistveno prispevala k demokratizaciji družbe. To svoje humanistično poslanstvo brani še danes. Po več kot 75 letih še vedno informira, interpretira, analizira, razkriva ozadja dogodkov ter kritično in brez zadržkov zabava in osvešča. Mladinine strani že tri desetletja izvirno in posrečeno zapolnjuje lik Diareje. Njen avtor in Mladininin dolgoletni ilustrator, Tomaž Lavrič, je večkrat nagrajevan (tako doma kot po svetu). Tudi naslovnice Mladine so že več kot trideset let njen zaščitni znak. Večkrat nagrajene na različnih festivalih in razstavljene ne večih celinah. Ravno letos bodo tri izmed naslovnic izšle v novi knjigi Design Exposed, slovitih avtorjev Stevena Hellerja in Mirka Ilića. Oblikovno drzen in kritičen pristop pri odpiranju žgočih tem odpira tudi Proglas, družbeno angažiran celostranski oglas. Prvo stran v notranjosti revije Mladina že več kot dve desetletji namenja  aktualnim problemom sodobne družbe, človeka in okolja. Posamezna objavljena dela so požela priznanja na domačih in mednarodnih festivalih.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *