Doslej objavljenih 429 knjig

Organizacija Superbrands je v zadnjih 20 letih objavila 429 biblij o znamčenju.
Vsaka biblija o znamčenju vsebuje besedila o blagovnih znamkah (8.000 znakov), ki obravnavajo njihovo zgodovino, razvoj, promocijo, trg in alineje "ali ste vedeli".

Vse blagovne znamke, ki sodelujejo v programu Superbrands, za svoj komplet knjig prejmejo brandirano naslovnico.